SSS

İncoterms’e göre teslim şekillerini gösteriri tablo aşağıdadır.